Louis Nielsen

Charlottenlund Travbane i slutningen af 1890’erne

Portræt af “Lange Louis” alias træner Louis Nielsen (1876-1959), som kom ind i travsporten allerede på den gamle bane på Lyngbyvejen og var træner i årene 1899-1936. Han vandt bl.a. Kriterium med Eva i 1901.

Carl Louis Nielsen kom til verden den 15. maj 1876 som søn af typograf Christian Nielsen og Hansine Mathilde Hansen (f. 1851), men hvad der er blevet af det fædrende ophav har ikke været muligt at opklare.

Artiklens hovedperson var altså døbt Carl Louis, men for nemheds skyld benævnes han fremover kun som Louis Nielsen.

Ved folketællingen i 1885, hvor Louis Nielsen var otte år, boede han sammen med sin mor i Amagerbrogade 26, sidehuset, stuen. Moderen hedder nu Hansine Mathilde Buch og opgives som enke, så hun må have været gift i mellemtiden, men ikke med Louis’ far. Hun er nu alene – ja, dvs. på samme adresse bor også 24-årige typograf Carl August Nielsen, som er ugift. Formentlig moderens kæreste.

Hansine Mathilde bliver senere gift med Carl Oscar Frederik Nielsen, men ægteskabet blev kort, idet han døde allerede i 1895, så Louis Nielsens barndom og ungdom har tydeligvis ikke været præget af den store stabilitet med flere forskellige “fædre”.

Slægtsforsker Hans Larsen fortæller:

-Carl Louis Nielsens mor, Hansine Mathilde, der var født Hansen, gift Buch og senere Nielsen, kan jeg følge frem til Helsingørsgade 18, hvor hun boede fra 1897 og frem. Helsingørgade gik mellem Borgergade og Adelgade og var noget af det værste slum, hovedstaden kunne byde på – så vi er i et miljø præget af dyb armod og kaotiske familiemønstre.

-Mit bud er derfor, at den logerende typograf Carl August Nielsen og den senere ægtefælle, typograf Carl Oscar Frederik Nielsen, har det til fælles med Louis, at de har boet sammen med hans mor. Muligvis har Carl Oscar adopteret Louis, men om noget fælles blod er der ikke tale.

Louis Nielsen havde tilsyneladende også lidt svært ved at finde et fast ståsted i sine yngre år, hvilket illustreres af det faktum, at han frem til sit 25. år (1901) boede på 12 forskellige adresser i København.

Kjøbenhavns Traverbane på Lyngbyvejen

Startede på Lyngbyvejen
I et interview i 1951 fortalte Louis Nielsen, at han som dreng kom på Kjøbenhavns Traverbane på Lyngbyvejen i årene 1888-90. Han kørte derud sammen med daværende bestyrelsesmedlem, Baron (Oluf Christian Tønnie von) Eggers (1836-1907) og fik 25 øre for at holde vagt ved hest og køretøj. Hvis der gik to timer, fik han 50 øre – men hvordan han har lært Eggers at kende, vides ikke.

I artiklen står der bl.a. at han havde med heste at gøre fra han var dreng, men hvordan kom Christianshavner-drengen i kontakt med hestene?

Der er således en del “huller” i Louis Nielsens historie, men vi ved, at han i 1892 eller ’93 startede som staldmand hos træner Gregersen i Charlottenlund og nogle år senere kom over til Wilhelm Gregor, der på det tidspunkt var privattræner for bagermester H.F. Eiermann.

Det stemmer meget fint overens med, at Louis Nielsen i maj 1896 flyttede fra Gasværksvej til Charlottenlund Travbane, hvor han indlogerede sig hos Eiermann, som sammen med broderen, fabrikant C.F. Eiermann købte deres første travhest i 1891.

Begge de to brødre, som var hesteejerchampions i 1894-95 og 1900, sad i øvrigt i Det Danske Travselskabs bestyrelse i hhv. 1900-1906 (C.F.) og 1906-14 (H.F.).

H.F. Eiermann vandt bl.a. Kriteriet tre gange med hhv. Anteeo Custer (1913), Union Boy (1918) og Derby Bob (1922) samt Dansk Opdrætningsløb med Anteeo Custer (1911) – men alt det er en anden historie.

Charlottenlund Travbane (1916)

Træner i 1899
Louis Nielsen var også kortvarigt hos Joe May og Julius Pajoncek, inden han i 1899 fik trænerlicens og sammen med kollegaen Louis Larsen rejste på en tourné i Tyskland med bygmester C.L. Müllers heste.

Da han kom hjem igen fik Louis Nielsen bl.a. den 2-årige Eva i træning. Han fik samme år (1900) bevilliget “kjørelicens”.


Tog sporvognen på arbejde
Som ung var Louis Nielsen gift med Anna Viktoria Charlotte Nielsen, men ægteskabet holdt ikke længe. Ved folketællingen i 1911 finder man således Louis Nielsen på adressen Elmegade 28, 3. tv., hvor han boede sammen med “modehandlende” Annine Jensen (f. 1880), hendes mor, Anna Christine Vilhelmine (f. 1851) og 10-årige søn, Svend Aage Ingolf Jensen (f. 1901).

Louis Nielsen opgives som “Logerende, Træner, Danske Traverselskab Charlottenlund, Tager sporvogn på arbejde.”

Annine’s navn er i øvrigt lidt af et mysterium.

Da hun i 1915 bliver mor til sønnen Helmuth Ingolf Jensen, som Louis er far til, står hun således som Anna Jensen, f. 14. april 1880, mens hun ved folketællingen i 1930 står opført som Anni Jensen, f. 14. april 1883. Sidstnævnte fødselsår må dog formodes at være en skrivefejl.

Helmuth blev først døbt som 7-årig i 1922 og her angives det, at forældrene blev gift i 1920 i Blågårds Kirke, men parret optræder ikke i kirkebogen for Blågårds Sogn. Ved folketællingen i 1915 stod Anna dog også opført som Anna Nielsen.

En mulighed er, at Louis og Anna levede “på polsk” som man kaldte det dengang, hvilket kunne være forklaringen på, at sønnen fik moderens navn.

Anna havde i forvejen en søn, Svend Aage Ingolf Jensen (f. 1901), som stod fadder ved lillebroderens dåb sammen med deres mor samt gas- og vandmester Victor Jensen. 


Telefonpasser
Louis Nielsen stoppede som træner i 1936, men fortsatte med at komme på travbanen næsten helt frem til sin død i 1959.

I mange år passede han telefonen i Vægten på Lunden og nød stor respekt fra både tidligere kollegaer og tilskuere.

Louis Nielsen døde i september 1959 og efterlod sig iflg. Væddeløbsbladets kortfattede nekrolog en hustru.

Det er yderst begrænset hvad der findes af personlige minder om Louis Nielsen, men både barnebarnet Svend Ingolf Jensen (søn af Svend Aage Ingolf Jensen)(f. 1945) og Hans Misser (?)(f. 1945) husker ham fra deres tidligste barndom.

Hans Misser husker, at han altid havde hvide gummisko på (!). Hans var ca. seks år gammel, da han med sin far var sammen med Louis Nielsen på travbanen i Charlottenlund. Han arbejdede på det tidspunkt med at passe telefonen i Vægten, hvor han tog imod og videregav beskeder til alle på travbanen.

Svend Ingolf Jensen husker kun, at familien ofte var på travbanen, men han vidste ikke, at Louis Nielsen var hans farfar. Man talte aldrig om ham i familien.


Kilder:

Væddeløbsbladet 1930-59
Trav Tidende
Slægtshistoriske oplysninger: Hans Larsen og Birthe Lytsen.