Eli Andersen

Portræt af den århusianske træner Eli Andersen (1911-93), som nåede at fejre 50-års jubilæum på Jydsk Væddeløbsbane og som den eneste danske travmand er optaget i Guiness Rekordbog.

Eli Andersen var ikke en træner, som “væltede” sig i storløbssejre, men det blev trods alt til 287 personlige sejre igennem en karriere, der strakte sig over seks årtier – helt nøjagtigt fra 15. marts 1933 til 15. marts 1983, hvor han lukkede stalddøren for sidste gang efter 47 år som træner på Jydsk Væddeløbsbane.

Dertil kommer yderligere godt 300 sejre til stalden med heste, der fortrinsvis blev kørt af deres ejere, heriblandt Ejegod Mortensen og Rheinholdt Christiansen, som i sin tid var blandt de oftest sejrende amatørkuske herhjemme.

Sjovt nok fik Eli Andersen aldrig trænerlicens, men han fik alligevel Det Danske Travselskabs blåstempling (DTC blev først grundlagt i 1942) til at starte op som selvstændig efter tre års ansættelse hos sin fætter, Århus-træner Gunnar Vang Andersen, som i øvrigt først samme år (1936) selv havde været til trænereksamen i København!

Man tog det ikke så højtideligt dengang – i hvert fald ikke på Jydsk Væddeløbsbane, hvor travsporten i mange år var en amatørsport. Først i 1934 fik de professionelle kuske således lov til at deltage i løbene, heriblandt Eli Andersen.

Dette er historien om Eli Andersen, som dels bygger på det skriftlige materiale, der findes om den århusianske træner i bl.a. hans private scrapbøger og dels på et interview med hans yngste datter, Ane Marie Mayn Hansen (f. 1945).

Arveligt belastet
Eli Andersen kom til verden den 24. februar 1911 i Hørve i Nordvestsjælland som søn af ølhandler Peter Severin Andersen og hustruen Sørine Kirstine Marie, født Sørensen.

Parret blev gift i 1907 og fik fire børn: Oskar (f. 1908), Eli (f. 1911), Ida (f. 1912) og Henry (f. 1917) – alle med efternavnet Mayn Andersen.

Mellemnavnet kan tilskrives hans mormor, Christian Cornelia Josefine Elise Nielsen, der blev blev født i “Bagatelle Woldenborg” på godset Ahrensburg i Holsten som datter af senere overskovfoged Jesper Nielsen og hustru Caroline Cathrine Mayen (evt. Main).

-Jeg er fra dengang, hvor halm i træskoene ikke kun var en vittighed, men virkelighed. Som dreng var jeg første gang ude at ride med heste, da jeg sad ved siden af ølkuskene. som kørte for min fars Tuborgdepot, fortalte Eli Andersen i et interview med Billed-Bladet i 1989 i anledning af hans optagelse i Guiness Rekordbog – men derom senere.

Elis far, Peter Severin Andersen, var storebror til Jakob Laurits Andersen, som Travsportshistorie.dks læsere kender lidt til i forvejen som far til Kaj og Gunnar Vang Andersen. Dermed var Eli fætter til de to Vang Andersen-brødre, som vi tidligere har portrætteret.

Kaj Vang Andersen ejede Stutteri Karensdal og her startede Eli Andersen i november 1927 om medhjælper på gården. På det tidspunkt var dog endnu ingen travheste på gården; de kom først i januar 1929, hvor Kaj Vang Andersen købte hoppen Eli Harvester.

I foråret 1930 deltog Eli Andersen i kursus for unge landmænd i praktiske hestefag.

Startede på Stutteri Karensdal
I forbindelse med at Eli Andersen skulle starte op som træner fik han i februar 1936 en anbefaling fra Kaj Vang Andersen, som bl.a. skriver, at Eli har været i hans tjeneste i 2½ år inden han startede som staldmand på Jydsk Væddeløbsbane.

Vi ved, at Eli Andersen startede hos Gunnar Vang på JVB den 15. marts 1933, så hvis man regner 2½ år tilbage, må han være startet på Karensdal i september 1930. Det stemmer dog ikke helt overens med hans egen udtalelse i et interview, hvor han bl.a. fortæller:

-Første gang jeg fik noget at gøre med en traver, var da Ryan i november 1931 et halvt år gammel tumlede rundt oppe på Karensdal.

Ikke at det har den store betydning; faktum er, at Eli Andersen var på Stutteri Karensdal frem til han officielt startede som staldmand hos Gunnar Vang, der igennem mange år havde et tæt samarbejde med sin storebror, Kaj Vang Andersen.

Den første sejr 
Året efter (1934) fik han jockeylicens og vandt sin første sejr med Berno den 9. september på Jydsk Væddeløbsbane, hvor Eli Andersen vandt yderligere to sejre det første år. Det var faktisk nok til at sikre ham det uofficielle championat for professionelle kuske. Gunnar Vang Andersen vandt også tre løb, men Eli Andersen havde flest andenpladser.

I 1935 blev det blot til en enkelt sejr, mens Ernst Petersen blev Jydsk Væddeløbsbane første officielle trænerchampion med 21 sejre foran Albert Schmidt og Gunnar Vang Andersen med hhv. seks og fire sejre.

De to sidstnævnte fik imidlertid først trænerlicens i 1936, men som nævnt i indledningen var det ikke noget man tog så højtideligt dengang.

Træner på dispensation
Efter et par år hos Gunnar Vang Andersen skulle denne i 1935 på trænerskole i København og så stod Eli med ansvaret for staldens seks heste.

-Disse heste fik jeg så lov til at overtage, da det var en kendsgerning, at jeg skulle starte for mig selv, sagde Eli Andersen i interview i 1983.

I et andet interview 15 år tidligere uddybede han det lidt mere:

-I 1936 begyndte Helmuth Storck, Albert Schmidt og jeg selv som trænere med “provinslicens” som det hed dengang. Der var et farligt halløj for at få de licenser, men det gik altså. Altid er der – og har været – folk i travsporten, der er klogere end alle andre tilsammen, og det er dem, der laver halløjet. Men som sagt kom vi alle tre i gang.

Mens Gunnar Vang Andersen som nævnt var på trænerskole i København og fik “rigtig” trænerlicens, fik Eli Andersen i stedet et brev fra Det Danske Travselskabs licensudvalg, hvoraf det fremgår, at han ikke behøvede at gå til eksamen for at kunne kalde sig travtræner.

Sejr i første trænerstart
Sæsonen 1936 på Jydsk Væddeløbsbane blev indledt søndag den 3. maj i dagens 4. og sidste løb gjorde Eli Andersen sin første start som både træner og kusk med hesten Primo, der sejrede i tiden 1.33/2020 meter.

De tre øvrige løb gav sejr til Peter Smith med Helmuth Storck, Olivia med Poul Stripp og Roar Bingen med Ejegod Mortensen. Sidstnævnte var også i træning hos Eli Andersen, som dermed fik en flot start på sæsonen.

Eli Andersen vandt tre løb det første år som træner, men fik yderligere seks sejre til stalden og dét forhold mellem personlige sejre og trænersejre var faktisk kendetegnende for hele hans karriere.

Efter Eli Andersen sluttede sin aktive karriere i 1983 lavede han selv en oversigt over staldens sejre gennem alle årene, og heraf fremgår det, at det blev til i alt 598 sejre til Eli Andersens stald i de 47 år han var træner på JVB.

Bedst gik det i 1943 med 26 sejre.

Primo

“Så ka’ knægten sgu også få den anden” 
Den århusianske hotelejer og resturatør (Hotel Prinsen og Herregårdskroen) Ejegod Mortensen – som i øvrigt var bror til Jydsk Væddeløbsbanes mangeårige formand, Richard Mortensen – var Eli Andersens største hesteejer gennem årene og sammen vandt de over 100 løb.

Ejegod Mortensen, som selv selv var en habil amatørkusk med bl.a. to amatørchampionater på JVB i 1940 og 1948, var oprindeligt hesteejer hos Ernst Petersen, men da han et år (1935) skulle have to åringer (Ursula og Uranie The Great) hjem fra tilkørsel hos Gerhard Petersen, valgte han at placere førstnævnte i træning hos Eli Andersen.

-Så blev Ernst Petersen, som ellers var en god kollega, sur og sagde til Mortensen: “Så ka’ knægten sgu også få den anden, og så kan han hente Roar Bingen i stalden i morgen”! fortalte Eli Andersen engang om starten på sit mangeårige samarbejde med Ejegod Mortensen.

Ursula vandt to af sine tre starter som 2-års for amatørkusken M. Nielsen, bl.a. Aarhus Opdrætningsløb – forløberen for Jydsk 2-årings Grand Prix med en førstepræmie på 1.100 kr. Til sammenligning var der 7.500 kroner til vinderen af Dansk Opdrætningsløb, som det år blev vundet af Red June med Paul Groch.

Ursula efter sejren i Aarhus Opdrætningsløb 1936 flankeret af Ejegod Mortensen, Eli Andersen og muligvis staldens førstemand Peter Vestergaard.

Ejegod Mortensen var i øvrigt også opdrætter og havde bl.a. legendariske Marie The Great, som han købte på en auktion i 1934 med føllet Uranie The Great ved siden. Pris: 17.500 kr.

Hos Ejegod Mortensen blev Marie The Great mor til otte afkom, hvoraf Casino The Great blev den klart bedste og den hest, som Eli Andersen vandt flest løb med – men herom senere.

 

 


Kilder:

Eli Andersens scrapbøger, venligst udlånt af Ane Marie Mayn Hansen
Interviews med Ane Marie Mayn Hansen
Slægtshistoriske oplysninger: Hans Larsen